Da Znae Moma

Da znae moma, da znae moma
Da znae, danae da sa ne zheni